Carte : Kyōto

Habikino Hachiman Ikaruga Kashiwabara Shimogyō Shimogyō Fushimi Higashiyama Higashiyama Kamigyō Kamigyō_ku Kita_ku Kita Minami_ku Minami Nishikyō Nishikyō Sakyō Sakyō Ukyō Ukyō Nara Ōtsu Ōtsu Ōsaka Sakai Sakurai Uji Yoshino

Légende

  • limite ancienne province
  • limite préfecture actuelle
  • préfecture